Secretarissen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk klachteninstituut, waar consumenten en financiële dienstverleners terecht kunnen om hun financiële geschillen te (laten) beslechten. Kifid is door de Minister van Financiën erkend als bemiddelingsorgaan en bindend adviescollege. Bij Kifid werken ruim 55 medewerkers, het kantoor is gevestigd in Den Haag.

De geschillenbeslechting geschiedt in eerste instantie door de Ombudsman Financiële Dienstverlening, indien nodig in tweede instantie door de Geschillencommissie en vervolgens door de Commissie van Beroep. Deze instanties worden ondersteund en bijgestaan door ruim 25 secretarissen.

Omdat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op Kifid, is uitbreiding van de organisatie gewenst. Kifid heeft daarom 2 nieuwe vacatures voor

Secretarissen

dynamische, scherpe juristen met passie


De functie van secretaris behelst een veelzijdige en dynamische  rol, met de
volgende aandachtsgebieden:

 • Inhoudelijke zaaksbehandeling, zowel inventariserend, beoordelend, analyserend, toetsend, als bemiddelend, conceptueel voorbereidend en vastleggend, uitmondend in een uitspraak of oordeel:
 • procedurele zaaksbehandeling, zoals regievoering, begeleiding en bewaken van de voortgang;
 • kennisvergaring en kennisdeling, alsmede het individueel en in teamverband zorgdragen voor een professionele en adequate organisatie van de werkzaamheden en voorts voor een zich verder ontwikkelende en lerende organisatie:
 • informatieverstrekking over de mogelijkheden van de procedure en de (status van) de klachtbehandeling richting consument en financiële dienstverlener.

De secretaris ondersteunt de Ombudsman Financiële Dienstverlening of de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De  voorzitters en de leden van deze instanties hebben allen een uitstekende en onafhankelijke deskundige reputatie, velen als jurist bij de rechterlijke macht of als financieel deskundige. Secretarissen starten als secretaris van de Geschillencommissie.  Er wordt gewerkt in een professioneel en collegiaal teamverband van secretarissen. De secretaris dient in staat te zijn zelf veelvuldig belangrijke beslissingen te nemen in de diverse fases van de zaaksbehandelingen. Tevens wordt een proactieve bijdrage verwacht op het gebied van kennisontwikkeling en de zich verder ontwikkelende en lerende organisatie.

Kifid onderscheidt twee secties: Verzekeringen en Bancaire diensten en beleggingen.  Een secretaris is in beide secties en op meerdere aandachtsgebieden inzetbaar.

De functievereisten:

 • afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht;
 • scherp analytisch jurist, met uitstekende juridische kennis en inzicht;
 • circa 3 tot 7 jaren relevante werkervaring, bijvoorbeeld als advocaat, als jurist bij de rechterlijke macht of binnen de financiële dienstverlening of bij een toezichthouder;
 • affiniteit met de financiële sector;
 • uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • bereid zich verder te verdiepen en te bekwamen;
 • belangrijke competenties: scherp analytisch vermogen, zorgvuldig, besluitvaardig, overtuigend, de regie kunnen en durven nemen, resultaatgericht, samenwerkingsgericht, ontwikkelingsgericht, creatief, passie in je vak, onafhankelijk.


De mogelijkheden:

 • een dynamische opstap naar het volgende niveau in je carrière, bij een professionele onafhankelijke bemiddelingsinstantie met een belangrijke maatschappelijk relevante functie;
 • een veelzijdige, verantwoordelijke en zelfstandige positie, in een collegiaal team, sparren met gespecialiseerde professionals op hoog niveau;
 • de kans je verder te ontwikkelen en te bekwamen zowel als vakinhoudelijk jurist als persoonlijk;
 • inhoudelijke verdieping middels (post doctorale) opleidingen en trainingen en inhoudelijke coaching;
 • representatief modern kantoor, uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar;
 • in beginsel fulltime (38-urige werkweek), 4 dagen per week (tenminste 32 uur) is bespreekbaar (geen 4x9);
 • marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Indien u geintereseerd bent in bovengenoemde positie, nodigen wij u uit uw gegevens te mailen aan mr. H.B.H. Bosma: hbosma@legal-partner.nl

NB: Deze vacatures zijn reeds ingevuld.

Legal-Partner

Stadhouderslaan 7

2517 HV 's-Gravenhage
t.a.v. mr H.B.H. Bosma (Herman)

T

+31 (0)70 360 69 90


F

+31 (0)70 427 66 89

E

info@legal-partner.nl

< Ga terug