Secretarissen

vacature 1069

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) is een onafhankelijk klachteninstituut, waar consumenten en financiële dienstverleners terecht kunnen om hun geschillen aangaande financiële producten en diensten te (laten) beslechten. Kifid is door de Minister van Financiën erkend als bemiddelingsorgaan en bindend adviescollege. Er werken ruim 50 medewerkers bij Kifid, het kantoor is gevestigd in Den Haag.

De geschillenbeslechting vindt plaats in eerste instantie door de Ombudsman Financiële Dienstverlening, indien nodig in tweede instantie door de Geschillencommissie en vervolgens door de Commissie van Beroep. Deze instanties worden ondersteund en bijgestaan door ruim 20 Secretarissen.

Ten gevolge van de toegenomen behoefte in de markt om een beroep te doen op de Kifid, de verdere ontwikkeling en groei van de organisatie en de toename van het aantal veelal complexe zaken bestaan er momenteel 2 vacatures voor gepassioneerde

SECRETARISSEN
dynamische, scherpe juristen met passie, te Den Haag

De functie van Secretaris behelst een veelzijdige en dynamische rol, met onder meer de volgende aandachtsgebieden:

 • van informatieverstrekking over de mogelijkheden van de procedure en de (status van) de klachtbehandeling richting consument en financiële dienstverlener
 • de meer inhoudelijke zaaksbehandeling, zowel inventariserend, beoordelend, analyserend, toetsend, als bemiddelend, conceptueel voorbereidend en vastleggend, uitmondend in een uitspraak of oordeel
 • tot en met de meer procedurele zaaksbehandeling, zoals regievoering, begeleiding en bewaken van de voortgang
 • kennisvergaring en kennisdeling, alsmede het individueel en in teamverband zorg dragen voor een professionele en adequate organisatie van de werkzaamheden en voorts voor een zich verder ontwikkelende en lerende organisatie

De Secretaris ondersteunt de Ombudsman Financiële Dienstverlening of de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De voorzitters en de leden van deze instanties hebben allen een uitstekende en onafhankelijke deskundige reputatie, velen als jurist bij de rechterlijke macht of als financieel deskundige.

In casu zullen de 2 te werven Secretarissen de Ombudsman Financiële Dienstverlening ondersteunen. Er wordt gewerkt in een professioneel en collegiaal teamverband van Secretarissen. De Secretaris dient in staat te zijn zelf veelvuldig belangrijke beslissingen te nemen in de diverse fases van de zaaksbehandelingen. Tevens wordt een proactieve bijdrage verwacht op het gebied van kennisontwikkeling en de zich verder ontwikkelende en lerende organisatie.

Kifid onderscheidt de volgende secties: Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Banken/Hypotheken en Effecten. Een Secretaris is op meerdere aandachtsgebieden inzetbaar.

Profiel:

 • academisch werk- en denkniveau, afgeronde Universitaire opleiding Nederlands Recht
 • scherp analytisch jurist, met algemeen goed onderlegd en ontwikkeld juridische kennis en inzicht
 • bijvoorbeeld enkele jaren ervaring (ca. 3 a 8) als advocaat en/of als jurist bij de rechterlijke macht of binnen de financiële dienstverlening of bij een toezichthouder
 • bij voorkeur (enige) kennis en inzicht in de markt, de producten en diensten van de financiële dienstverlening, tenminste sterke affiniteit hiermee
 • uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • bereid zich te verdiepen en te bekwamen in WFT vakkennis en de financiële producten en diensten in de markt, aanwezige kennis op deze terreinen is een pre
 • belangrijke competenties: scherp analytisch vermogen, zorgvuldig, besluitvaardig, overtuigend, de regie kunnen en durven nemen, resultaatgericht, samenwerkingsgericht, ontwikkelingsgericht, creatief, passie in je vak, onafhankelijk  

Opportunity:

 • een dynamische opstap naar het volgende niveau in je carrière (ca. 2e a 3e stap) bij een professionele onafhankelijke bemiddelingsinstantie met een belangrijke maatschappelijk relevante functie
 • een veelzijdige, verantwoordelijke en zelfstandige positie, in een collegiaal team, sparren met gespecialiseerde professionals op hoog niveau
 • de kans je verder te ontwikkelen en te bekwamen zowel als vakinhoudelijk jurist als persoonlijk
 • dit wordt gefaciliteerd middels benodigde opleidingen en trainingen
 • representatief modern kantoor, uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar
 • In beginsel fulltime (38-urige werkweek), 4 dagen per week (tenminste 32 uur) is bespreekbaar
 • marktconforme arbeidsvoorwaarden 
 •  

Indien u geinteresseerd bent in bovengenoemde positie, nodigen wij u uit uw gegevens te mailen aan mr H.B.H. Bosma: hbosma@legal-partner.nl

Legal-Partner

Stadhouderslaan 7

2517 HV 's-Gravenhage
t.a.v. mr H.B.H. Bosma (Herman)

T

+31 (0)70 360 69 90


F

+31 (0)70 427 66 89

E

info@legal-partner.nl

< Ga terug